به سامانه درمان خوش آمدید
نام کاربري
رمز عبور
راهنمای ورود به سامانه سنا
• نام کاربری شما کد ملی عضو اصلی می باشد.
• اگر برای اولین بار به سامانه درمان مراجعه می نمایید رمز عبور یکبار مصرف شما 123456 است و در اولین ورود لازم است نسبت به تغییر کلمه عبور اقدام نمایید.
• در صورت فراموشی کلمه عبور از طریق کلید بازیابی رمز عبور و وارد کردن کد ملی عضو اصلی در باکس نام کاربری رمز عبور جدید برای شما از طریق پیامک ارسال می گردد.
• در صورتیکه پس از واردن نمودن نام کاربری و رمز عبور صفحه مجدداً بارگزاری می شود و باکس های صفحه خالی می شود، از طریق منوی بازیابی رمز عبور نسبت به تغییر رمز اقدام نمایید.
ورود به سيستم درمان